1 - [2020-07-28]                  

AGKR-2310-8-2020
 
Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych, hydraulicznych, elektrycznych oraz panelii podłogowych i akcesoriów

Treść zapytania, oferta wykonania, formularz cenowy, wzór umowy
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


 
 
2 - [2020-07-17]                  

AGKR-2374-6-2020
 
Sukcesywna dostawa środków czystości

Ogłoszenie w BZP nr 562988-N-2020 z dnia 2020-07-17
[POBIERZ]
SIWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6
[POBIERZ]
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
[POBIERZ]


 
 
3 - [2020-07-16]                  


 
Przetarg nieograniczony na najem nieruchomości znajdującej się na I piętrze w Zakładzie Przyrodoleczniczym i Fizjoterapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „ORION” w Ciechocinku o powierzchni 39,60 m2, oznaczenie pomieszczeń numerami 813 a, b, c, d, z przeznaczeniem na prowadzenie usług kosmetycznych.

Ogłoszenie o przetargu, warunki udziału
[POBIERZ]
Załączniki od nr 1 do nr 3 (Formularz ofertowy, wzór umowy, oświadczenie)
[POBIERZ]
Protokół z wyboru Wykonawcy
[POBIERZ]


 
 
4 - [2020-06-22]                  

AGKR-2310-7-2020
 
Sukcesywne świadczenie usług pralniczych

Treść zapytania, oferta wykonania, formularz cenowy, wzór umowy
[POBIERZ]
Protokół z wyboru Wykonawcy
[POBIERZ]


 
 
5 - [2020-06-22]                  


 
Przetarg nieograniczony na najem nieruchomości znajdującej się na parterze w budynku głównym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA „ORION” w Ciechocinku o powierzchni 74,80 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni

Ogłoszenie o przetargu, warunki udziału
[POBIERZ]
Załączniki od nr 1 do nr 3 (Formularz ofertowy, wzór umowy, oświadczenie)
[POBIERZ]
Protokół z wyboru Wykonawcy
[POBIERZ]


 
 
6 - [2020-05-06]                  

AGKR-2374-5-2020
 
Dostawa artykułów drobiowych

U W A G A !! KOMUNIKAT DLA WYKONAWCÓW
[POBIERZ]
Ogłoszenie w BZP nr 537137-N-2020 z dnia 2020-05-06
[POBIERZ]
SIWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6
[POBIERZ]
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
[POBIERZ]
Zawiadomienie o wyborze oferty
[POBIERZ]
Ogłoszenie w BZP nr 510095474-N-2020 o udzieleniu zamówienia
[POBIERZ]


 
 
7 - [2020-05-04]                  

AGKR-2310-6-2020
 
Sukcesywna dostawa ryb

Treść zapytania, oferta wykonania, formularz cenowy, wzór umowy
[POBIERZ]
Protokół z wyboru Wykonawcy
[POBIERZ]


 
 
8 - [2020-04-16]                  

AGKR-2374-3-2020
 
Dostawa artykułów drobiowych

Ogłoszenie w BZP nr 531402-N-2020 z dnia 2020-04-16
[POBIERZ]
SIWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6
[POBIERZ]
U W A G A !! KOMUNIKAT DLA WYKONAWCÓW
[POBIERZ]
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
[POBIERZ]
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
[POBIERZ]
Ogłoszenie w BZP nr 510074384-N-2020 o unieważnieniu postępowania
[POBIERZ]


 
 
9 - [2020-04-16]                  

AGKR-2374-4-2020
 
Sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw oraz owoców, warzyw mrożonych, pierogów

Ogłoszenie w BZP nr 531562-N-2020 z dnia 2020-04-16
[POBIERZ]
SIWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6
[POBIERZ]
Odpowiedzi na pytania
[POBIERZ]
U W A G A !! KOMUNIKAT DLA WYKONAWCÓW
[POBIERZ]
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
[POBIERZ]
Zawiadomienie o wyborze oferty Cz. 1
[POBIERZ]
Zawiadomienie o wyborze oferty Cz. 2
[POBIERZ]
Ogłoszenie w BZP nr 510086744-N-2020 o udzieleniu zamówienia
[POBIERZ]


 
 
10 - [2020-03-17]                  

AGKR-2374-02-2020
 
Sukcesywna dostawa środków czystości

Ogłoszenie w BZP nr 524200-N-2020 z dnia 2020-03-17
[POBIERZ]
SIWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6
[POBIERZ]
Odpowiedzi na pytania
[POBIERZ]
Odpowiedzi na pytania
[POBIERZ]
Odpowiedzi na pytania
[POBIERZ]
Odpowiedzi na pytania
[POBIERZ]
U W A G A !! KOMUNIKAT DLA WYKONAWCÓW
[POBIERZ]
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
[POBIERZ]
Komunikat dla Wykonawców
[POBIERZ]
Zawiadomienie o unieważnieniu Cz. 1
[POBIERZ]
Zawiadomienie o wyborze oferty Cz. 2
[POBIERZ]
Zawiadomienie o wyborze oferty Cz. 3
[POBIERZ]
Zawiadomienie o wyborze oferty Cz. 4
[POBIERZ]
Zawiadomienie o wyborze oferty Cz. 5
[POBIERZ]
Ogłoszenie w BZP nr 510074350-N-2020 o udzieleniu zamówienia
[POBIERZ]


 
 
11 - [2020-03-16]                  

AGKR-2374-01-2020
 
Sukcesywna dostawa mięsa i jego przetworów

Ogłoszenie w BZP nr 522594-N-2020 z dnia 2020-03-16
[POBIERZ]
SIWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 5
[POBIERZ]
Odpowiedzi na pytania
[POBIERZ]
U W A G A !! KOMUNIKAT DLA WYKONAWCÓW
[POBIERZ]
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
[POBIERZ]
Zawiadomienie o wyborze oferty
[POBIERZ]
Ogłoszenie w BZP nr 510065221-N-2020 o udzieleniu zamówienia
[POBIERZ]


 
 
12 - [2020-03-05]                  

AGRK-2310-5-2020
 
Sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych

Treść zapytania, oferta wykonania, formularz cenowy, wzór umowy
[POBIERZ]
Protokół z wyboru Wykonawcy
[POBIERZ]


 
 
13 - [2020-02-17]                  

AGKR-2310-4-2020
 
Sukcesywny wywóz nieczystości z SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA „Orion” w Ciechocinku

Treść zapytania, oferta wykonania, formularz cenowy, wzór umowy
[POBIERZ]
Protokół z wyboru Wykonawcy
[POBIERZ]


 
 
14 - [2020-02-13]                  


 
Przetarg nieograniczony pisemny na najem nieruchomości znajdującej się na I piętrze oznaczonej numerem 118 w budynku głównym w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA „ORION” w Ciechocinku o powierzchni 16,88 m2, z przeznaczeniem na punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych

Ogłoszenie o przetargu, warunki udziału
[POBIERZ]
Załączniki od nr 1 do nr 3 (Formularz ofertowy, wzór umowy, oświadczenie)
[POBIERZ]
Protokół z wyboru Wykonawcy
[POBIERZ]


 
 
15 - [2020-01-21]                  

AGKR-2310-2-2020
 
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Treść zapytania, oferta wykonania, formularz cenowy, wzór umowy
[POBIERZ]
Odpowiedzi na pytania
[POBIERZ]
Protokół z wyboru Wykonawcy
[POBIERZ]


 
 
16 - [2020-01-21]                  

AGKR-2310-3-2020
 
Sukcesywna dostawa jaj kurzych konsumpcyjnych, świeżych, klasy A – ekstra, które nie są starsze niż 7 dni od daty pakowania, kategoria wagowa L – jaja duże, o wadze od 63 do 73 g. Jaja dostarczane w stanie nieuszkodzonym, w opakowaniach (wytłoczkach) pozwalających na ich bezpieczne składowanie i przenoszenie

Treść zapytania, oferta wykonania, formularz cenowy, wzór umowy
[POBIERZ]
Protokół z wyboru Wykonawcy
[POBIERZ]


 
 
17 - [2020-01-16]                  


 
PLAN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

PLAN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU
[POBIERZ]


 
 
18 - [2020-01-13]                  

AGKR-2310-1-2020
 
Sukcesywna dostawa dwutlenku węgla CO2 w butlach 26 kg i 10 kg, azotu ciekłego (napełnianie butli R-26) oraz odczynników chemicznych do stabilizacji środowiska w basenie

Treść zapytania, oferta wykonania, formularz cenowy, wzór umowy
[POBIERZ]
Protokół z wyboru Wykonawcy
[POBIERZ]


 
 
19 - [2019-12-04]                  

AGKR-2374-12-2019
 
Przebudowa i dostosowanie istniejących wnętrz sali gastronomicznej do systemu samoobsługowego wydawania posiłków w postaci szwedzkiego stołu w Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA ,,ORION” w Ciechocinku

Załącznik nr 1 STWiOR
[POBIERZ]
SIWZ wraz z załącznikami od 3 do 4
[POBIERZ]
Ogłoszenie w BZP nr 631835-N-2019 z dnia 2019-12-04r.
[POBIERZ]
Załącznik od nr 2.1 do 2.4 Przedmiar robót sala gastronomiczna
[POBIERZ]
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
[POBIERZ]
Zawiadomienie o wyborze oferty
[POBIERZ]
Ogłoszenie w BZP nr 510010692-N-2020 o udzieleniu zamówienia
[POBIERZ]