1 - [2021-03-29]                  

AGKR-2374-03-2021
 
Sukcesywna dostawa mięsa i jego przetworów

Specyfikacja Warunków Zamówienia
Ogłoszenie w BZP nr 2021_BZP 00024234-01 z dnia 2021-03-29
Załączniki od 1 do 8
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty


 
 
2 - [2021-03-16]                  

AGKR-2374-02-2021
 
Przebudowa Zakładu Przyrodoleczniczego i Fizjoterapii wraz z salą gimnastyczną w Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA ,,ORION” w Ciechocinku – etap III

Specyfikacja Warunków Zamówienia
[POBIERZ]
Ogłoszenie w BZP nr 2021_BZP 00018147_01 z dnia 2021-03-16
[POBIERZ]
Zal. 1I - Etapy zadania
[POBIERZ]
Zal. 1H-cz 1. - Projekty
[POBIERZ]
Zal. 1H-cz 2. - Projekty
[POBIERZ]
Zal. 1-1G Roboty budowlane, Przedmiar Robót
[POBIERZ]
Zal. 2 - 9 - Formularz ofertowy, Oświadczenia, Wykaz osób, robót, wzór umowy
[POBIERZ]
Specyfikacja Warunków Zamówienia - AKTUALIZACJA
[POBIERZ]
Ogłoszenie w BZP o zmianie ogłoszenia z dnia 2021-03-26
[POBIERZ]
Zal. 1-1G (AKTUALIZACJA) Roboty budowlane, Przedmiar Robót
[POBIERZ]
Odpowiedzi na pytania
[POBIERZ]
Informacja z otwarcia ofert
[POBIERZ]


 
 
3 - [2021-03-03]                  

AGKR-2310-4-2021
 
Sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych

Treść zapytania, oferta wykonania, formularz ofertowy, wzór umowy
[POBIERZ]
Protokół z wyboru Wykonawcy
[POBIERZ]


 
 
4 - [2021-02-25]                  

AGKR-2310-3-2021
 
Sukcesywny wywóz nieczystości

Treść zapytania, oferta wykonania, formularz ofertowy, wzór umowy
[POBIERZ]
Protokół w wyboru Wykonawcy
[POBIERZ]


 
 
5 - [2021-02-19]                  

AGKR-2374-01-2021
 
Przebudowa Zakładu Przyrodoleczniczego i Fizjoterapii wraz z salą gimnastyczną w Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA ,,ORION” w Ciechocinku – etap III

Specyfikacja Warunków Zamówienia
[POBIERZ]
Ogłoszenie w BZP nr 2021_BZP 00008842_01 z dnia 2021-02-19
[POBIERZ]
Zal. 1H-1I - Projekty, Etapy zadania
[POBIERZ]
Zal. 1-1G Roboty budowlane, Przedmiar Robót
[POBIERZ]
Zal. 2 - 9 - Formularz ofertowy, Oświadczenia, Wykaz osób, robót, wzór umowy
[POBIERZ]
Odpowiedzi na pytania
[POBIERZ]
Informacja z otwarcia ofert
[POBIERZ]
Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowanie zadania (udostępniona dnia 08.03.2021 r.)
[POBIERZ]
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
[POBIERZ]
Ogłoszenie o wyniku postępowania
[POBIERZ]


 
 
6 - [2021-02-09]                  

AGKR-2310-2-2021
 
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Treść zapytania, oferta wykonania, formularz cenowy, wzór umowy
[POBIERZ]
Protokół z wyboru Wykonawcy
[POBIERZ]


 
 
7 - [2021-01-28]                  


 
PLAN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

PLAN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU
[POBIERZ]


 
 
8 - [2021-01-25]                  

AGKR-2310-1-2021
 
Sukcesywna dostawa jaj kurzych konsumpcyjnych, świeżych, klasy A – ekstra, które nie są starsze niż 7 dni od daty pakowania, kategoria wagowa L – jaja duże, o wadze od 63 do 73 g. Jaja dostarczane w stanie nieuszkodzonym, w opakowaniach (wytłoczkach) pozwalających na ich bezpieczne składowanie i przenoszenie

Treść zapytania, oferta wykonania, formularz cenowy, wzór umowy
[POBIERZ]
Protokół z wyboru Wykonawcy
[POBIERZ]


 
 
9 - [2020-12-30]                  

AGKR-2374-12-2020
 
Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych

Ogłoszenie w BZP nr 775112-N-2020 z dnia 2020-12-30
[POBIERZ]
SIWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6
[POBIERZ]
Odpowiedzi na pytania
[POBIERZ]
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
[POBIERZ]
Zawiadomienie o wyborze oferty
[POBIERZ]
Ogłoszenie w BZP nr 510417856-N-2020 o udzieleniu zamówienia
[POBIERZ]


 
 
10 - [2020-11-20]                  

AGKR-2374-11-2020
 
Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych, hydraulicznych, elektrycznych oraz paneli i akcesorów podłogowych

Ogłoszenie w BZP nr 612496-N-2020 z dnia 2020-11-20
[POBIERZ]
SIWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6
[POBIERZ]
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
[POBIERZ]
Zawiadomienie o unieważnieniu Cz. 1
[POBIERZ]
Zawiadomienie o wyborze oferty Cz. 2
[POBIERZ]
Zawiadomienie o wyborze oferty Cz. 3
[POBIERZ]
Zawiadomienie o wyborze oferty Cz. 4
[POBIERZ]
Ogłoszenie w BZP nr 510407973-N-2020 o udzieleniu zamówienia
[POBIERZ]